Inscannade protokoll med sammanfattningar åren 1983-1989.

Detta är arkiv med sektionsmötesprotokoll sammanställt 2017-2019 av Kiren och Hugo. Och är komplett till den grad dokumenten fanns bevarade vid den tidpunkten.

Huvudsidan för sektionmötesprotokoll hittar du här.

89/90 Verksamhetsår

88/89 Verksamhetsår

86/87 Verksamhetsår

85/86 Verksamhetsår

84/85 Verksamhetsår

83/84 Verksamhetsår

83-03-24 konstituerande möte Δ

 • Meddelanden:
  • Ett lokalförslag har tagits fram av högskolan, styrelsen arbetar för att det förbättras.
 • Fastställande av stadgar.
 • Konstituerande av sektionen (kl. 19:05)
 • Val:
  • Sektionsstyrelse
  • Sexmästeri
  • Studienämnd
  • Revisorer
  • Nollkommitté
  • Idrottsförman
  • Sångledare
  • Inspektor (på två år)
 • Sektionsavgiften fastställs till 18 kr/termin
 • Tillsättande av arbetsgrupp "flaggrupp" för ge ett förslag på sektionsflagga.
 • Styrelsen åläggs ansvara för framtagandet av sektionsfärg, skyddshelgon och sektionsemblem.
 • Chalmers studentkårs ordförande lämnar en gåva i form av en ordförandeklubba med ingraverat sektionens födelsedatum.

83-02-10 prekonstitutionellt möte Δ

 • Val av
  • Interimstyrelse
  • Studienämnd
  • Sexmästeri
  • Nollkommitté
 • Tillsättande av arbetsgrupper
  • stadgegruppen
  • Lokalgruppen