Presidiet-16/17
Johannes Magnusson Ordförande
Jesper Ivarsson Vice Ordförande
André Olsson Kassör
Joakim Gyllenskepp Sekreterare
Sebastian Hafström SAMO
Ajla Cano Ledamot
Presidiet-15/16
Jacob Jonsson Ordförande
David Berg Marklund Vice Ordförande
Tobias Andersson Kassör
Max Hansson Sekreterare
Oscar Edvinsson SAMO
Moa Persson Ledamot
Presidiet-14/15
Edvin Tobiasson Ordförande
Jennifer Jeryd Vice Ordförande
Jan Qvick Kassör
Jesper Ivarsson Sekreterare
Melinda Fülöp SAMO
Johannes Magnusson Ledamot
Presidiet-13/14
David Ådvall Ordförande
Robert Kemi Vice Ordförande
Dan Larsson Kassör
Adam Sandberg Ericsson Sekreterare
Presidiet-12/13
Johan Sjöblom Ordförande
Oscar Carlsson Vice Ordförande
Sebastian Weddmark Olsson Kassör
Caroline Strandberg Sekreterare
Presidiet-11/12
Amanda Ohlson Ordförande
Alvean Ekman Vice Ordförande
Ted Henriksson Kassör
Alexandra Angerd Sekreterare
Presidiet-10/11
Martin Hardselius Ordförande
Kristofer Hansson Vice Ordförande
Andreas Granström Kassör
Daniel Axman Sekreterare
Presidiet-09/10
Mikael Wide Ordförande
Andreas Granström Vice Ordförande
Fredrik Lönnblad Kassör
Hannes Sörensson Sekreterare
Presidiet-08/09
Rickard Gustafsson Ordförande
Erik Karlsson Vice Ordförande
Fredrik Lönnblad Kassör
Otto Kahne Sekreterare
Presidiet-07/08
Magnus Ågren Ordförande
Johannes Rehnman Vice Ordförande
Andreas Jonsson Kassör
Sebastian Johansson Sekreterare
Presidiet-06/07
Fredrik Svensson Ordförande
Anders Åström Vice Ordförande
Karl Gustafsson Kassör
Max Franklin Sekreterare
Presidiet-05/06
Karl Tillström Ordförande
Peter Söderbaum Vice Ordförande
Kerim Bergström Kassör
Samuel Svensson Sekreterare
Presidiet-04/05
Anders Johansson Ordförande
Lars Andrén Vice Ordförande
Kerim Bergström Kassör
Aram Jajarmizadeh Sekreterare
Presidiet-03/04
Calle Wester Ordförande
Daniel Jinnelöv Vice Ordförande
Daniel Martinsson Kassör
Anna Södling Sekreterare
Presidiet-02/03
Mikael Heden Ordförande
Camilla Lindström Vice Ordförande
Henrik Lennartsson Kassör
Viktor Karlsson Sekreterare
Presidiet-01/02
Petter Bergström Ordförande
Rasmus Bonnedal Vice Ordförande
Martin Dahlqvist Kassör
Anders Johnard Sekreterare
Presidiet-00/01
Benny Stridsberg Ordförande
Anders Eliasson Vice Ordförande
Dan Karlsson Kassör
Marie Fougelberg Sekreterare
Presidiet-99/00
Martin Pettersson Ordförande
Jens Mähler Vice Ordförande
Daniel Luna Kassör
Erik Lindberg Sekreterare
Presidiet-98/99
Tove Gustafsson Ordförande
Martin Norbäck Vice Ordförande
Håkan Hjort Kassör
Fredrik Samuelsson Sekreterare
Presidiet-97/98
Fredrik Boman Ordförande
Anna Pernefors Vice Ordförande
Tobias Ekman Kassör
Fredrik Samuelsson Sekreterare
Presidiet-96/97
Jannike Åhlgren Ordförande
Johan Åhlgren Vice Ordförande
Anders Bäck Kassör
Pär Lundbäck Sekreterare
Presidiet-95/96
Ingrid Tengvall Ordförande
Tomas Magnusson Vice Ordförande
Ola Rodin Kassör
Henrik Jonsson Sekreterare
Presidiet-94/95
Jens Agby Ordförande
Erik Stenvall Vice Ordförande
Tomas Magnusson Kassör
Ingrid Tengvall Sekreterare
Presidiet-93/94
Hans-Erik Floryd Ordförande
Mathias Kremer Vice Ordförande
Patrik Wikström Kassör
Erik Stenvall Sekreterare
Presidiet-92/93
Urban Spännar Ordförande
Patrik Hansson Vice Ordförande
Petra Kjellin Kassör
Per Östman Sekreterare
Presidiet-91/92
Magnus Homann Ordförande
Lars Gustavsson Vice Ordförande
Jonas Tillström Kassör
Jesper Blommaskog Sekreterare
Presidiet-90
Lars Pareto Ordförande
Stefan Westerberg Vice Ordförande
Patrik Wahlfridsson Kassör
Kjell Johansson Sekreterare
Presidiet-89
Kennet Wahlberg Ordförande
Björn Dennford Vice Ordförande
Gunnar Sjölund Kassör
Vicky Wessberg Sekreterare
Presidiet-88
Paula Rudin Ordförande
Henrik Warne Vice Ordförande
Björn Dennford Kassör
Stefan Swart Sekreterare
Presidiet-87
Linda Mägi Ordförande
Bert Sandell Vice Ordförande
Paula Rudin Kassör
Tina Weckner Sekreterare
Presidiet-86
Johan Ekener Ordförande
Kristina Mattsson Vice Ordförande
Lars Kökeritz Kassör
Peter Ismén Sekreterare
Presidiet-85
Martin Ljungström Ordförande
Petter Wendelöv Vice Ordförande
Björn Hovstadius Kassör
Anna Billing Sekreterare
Presidiet-84
Hans Josefsson Ordförande
Bengt Jansson Vice Ordförande
Jörgen Martinsson Kassör
Lena Kangas Sekreterare
Presidiet-83
Jonas Liljeström Ordförande
Peter Gergely Vice Ordförande
- Kassör
Christer Hanevall Sekreterare

Kategorier: Patetföreningar