(Omdirigerad från Main.UtredningarAmpUnderlag)

Kårobligatoriet

Den senaste utredningen av om kårobligatoriets avskaffande.
Attach:kar_obligatoriet20080213.pdf

Den ytliga kroppen och det djupa intresset

En C-uppsats skriven av en före detta d-teknolog, Andreas Ottemo, vid centrum för kulturstudier.
Attach:C-uppsats.pdf

Kön, kropp, begär och teknik

En ytterligare avhandling av Andreas Ottemo angående intern kultur och könsfördelning på D- och K-programmen på en ej namngiven teknisk högskola. Attach:Ottemo_Strikes_Again.pdf