Tradition är ett ord som föreningsfolk brukar skylla på när de har för lite fantasi eller driftighet för att faktiskt hitta på någonting unikt och roligt.

Skapandet av tradition

På datateknologsektionen skapas en traditition genom att:

  1. En förening planerar dåligt och panikmässigt i sista stund kommer på ett arrangemang som blir mirakulöst lyckat.
  2. Samma förening året efter i brist på egen fantasi kopierar arrangemanget eftersom det var kul förra gången. När någon frågar säger de att det är tradition.
  3. Samma förening året efter det är inte allt för sällan helt nya på skolan och ur ren förvirring tolkar det som att man sedan urminnes tider gjort på det sättet utan att reflektera över om det är ett bra arrangemang eller ej.

Sedan är det för få aktiva kvar som vet var traditionen startades, alternativt inte orkar bry sig längre vilket resulterar i att traditionen lever kvar. Oftast ligger traditioner kvar i all evighet eftersom ingen vågar ta bort det i tron om att deras pateter blir arga på dem. De i det här laget pateter som ursprungligen gjorde fadäsen som blev tradition skakar ofta på huvudet i misstro att folk faktiskt upprepar samma misslyckande år efter år.

Övriga traditioner brukar falla i glömska så fort någon inte upprätthållt dem under ett år, varpå nästkommande år har en hel drös föreningsfolk som aldrig upplevt traditionen. Då brukar det bli en form av antitradition, där föreningsfolket istället säger 'så har vi aldrig gjort på den här sektionen'.

Det finns även traditioner på skolan som faktiskt är riktiga traditioner, problemet med dem är att ingen egentligen bryr sig om dem eftersom det ganska ofta brukar kännas lite för tillrättalagt. Många av dessa är t.ex chalmersleve som säkert var vansinnigt roligt och underhållande någon gång i början av 1900-talet.