Tentor

Det där med tentor förstör hela skolan, tycker jag
- Hans
Jag är ju inte ute efter att sätta dit någon
- Univ. lektor Ants R. Silberberg

Tentor är teknologens största gissel. Olika examinatorer har olika ambitionsnivåer när de ska göra sina tentateser, varför vissa ämnen har extrema typtentor och andra skiljer sig markant mellan examinationerna. Framförallt examinatorer som använder sig av typtentor brukar ha en tendens att ogilla att man får tag i gamla tentor och/eller lösningar till dessa.

Alla gamla tentamensteser är allmänna handlingar och går att hämta ut på den institution som håller i kursen (Rättsäkerhetsdokumentet, 4.1 sista stycket). Facit är dock upphovsrättsskyddat (gäller givetvis enbart lärarens; egentillverkade facit har skolan/examinatorn inget att säga till om). Men teknologers äldre tentamenslösningar är också en allmän handling (Universitetskanslersämbetet). Du kan med andra ord begära ut vilken eller vilka skrivna tentor som helst och kopiera dem, för att sedan plugga på. Förslagsvis kopierar du endast de som har fått en femma. Vips har du tillgång till både en tes och ett hyfsat facit.

Se även
Reglerteknik-ERE 102