StuDAT är skolan datorsystem. I systemet finns bla linux-klienter och remote-serverar.

Filhantering

ls

ls används för att lista filerna i den katalogen du står i.

$ ls
digsys PROGLANG

Man kan också lista filer i andra mappar som man inte står i genom att ange sökvägen i slutet.

$ ls digsys/
lab1 lab2 lab3 lab4

Lägger man till flaggan l så får man mer detaljerad information. Där man bla ser filrättigheter, ägare, storlek och när den senast ändrades.

$ ls -l   
total 16
drwxr-xr-x 6 eliasj eliasj 8192 Mar 4 08:34 digsys
drwxr-xr-x 5 eliasj eliasj 8192 Mar 9 10:25 PROGLANG

mkdir

Används för att skapa mappar.

$ mkdir nymapp

rm

rm används för att ta bort filer och mappar. För att ta bort filen apa skriver man:

$ rm apa

Vill man ta bort mappen bepa och dess innehåll så skriver man:

$ rm -r bepa

Skrivarn

lpq

lpq visar kön till skrivaren. Om det inte är någon kö så får man svaret:

$ lpq
nc-2504-laser1 is ready
no entries

Skriver den ute saker så får man ut detta:

$ lpq
nc-2504-laser1 is ready and printing
Rank  Owner  Job   File(s)             Total Size
active freds  1900740 QuadJavalette.hs        405504 bytes
1st   freds  1900745 CheckJavalette.hs        405504 bytes

lprm

För att ta bort ett dokument i kön så kör man:

$ lprm 1900745

Det som är efter lprm är jobbnummret för det dokument du vill ta bort.
För att kolla sin printer qouta så kan man gå in på https://print.chalmers.se/auth/fs.pl eller köra (som finns i unsup):

$ printerquota 
208.43

Användare

finger

Finger används för att leta reda på vad folk heter. Man kan söka på användarnamn:

$ finger svetob
Login: svetob              Name: Tobias Svensson
Directory: /chalmers/users/svetob    Shell: /bin/bash
Never logged in.
No mail.
No Plan.

Det går också att söka på för- eller efternamn:

$ finger axman
Login: axman              Name: Daniel O Axman
Directory: /chalmers/users/axman    Shell: /bin/tcsh
Never logged in.
No mail.
No Plan.

Vill man skriva dit mer kontakt info så skriver man det i ~/.plan, så kommer det upp när man kör finger på sin anvädare.

Inställningar

VCS

VCS är skolans versionshanteringssystem av programvara. För att få tillgång till massa program så kör man:

$ echo "unsup" > ~/.vcs4/pathsetup 

Om jag vill kolla vilka versioner av firefox som finns så skriver jag:

$ vcs-what firefox

/chalmers/users/eliasj/.vcs4/select/firefox select for 
/chalmers/sw/unsup/phc/b/binh/_firefox_3.0.1

/chalmers/sw/sup/phc/b/binh/firefox version 1.0 (1) pkg mozilla-wrapper-1.0
/chalmers/sw/sup/phc/b/binh/_firefox_1.0 version 1.0 (1) pkg mozilla-wrapper-1.0
/usr/bin/firefox system or other version
/chalmers/sw/unsup/phc/b/binh/firefox version 3.0.1 (3.001) pkg firefox-3.0.1
/chalmers/sw/unsup/phc/b/binh/_firefox_3.0 version 3.0 (3) pkg firefox-3.0
/chalmers/sw/unsup/phc/b/binh/_firefox_3.0.1 version 3.0.1 (3.001) pkg firefox-3.0.1
/chalmers/sw/unsup/phc/b/binh/_firefox_3.0b4 version 3.0b4 (2.99) pkg firefox-3.0b4
/chalmers/sw/unsup/phc/b/binh/_firefox_2.0.0.12 version 2.0.0.12 (2.0012) pkg 
firefox-2.0.0.12
/chalmers/sw/unsup/phc/b/binh/_firefox_3.0rc1 version 3.0rc1 (2.99991) pkg firefox-3.0rc1

För att sen välja vilken version jag vill ha så kör jag:

$ vcs-select -p firefox-3.0.1
Executables from pkg 'firefox-3.0.1' in '/chalmers/sw/unsup/phc':
 firefox version 3.0.1
Select completed, interactive shells may need to rehash

Kategorier: Systemet