För att sektionslokalerna ska vara rena under hela året som möjligt har ett system satts i bruk som kallas städnollan. Meningen är att under första året man går på sektionen turas man om att tömma sopor och göra rent för att resten av tiden kunna få bruka lokalerna.

Många tolkar det som att man första året städar en vecka, och resten av tiden grisar ner så mycket som möjligt eftersom städnollan tar hand om det. Detta är dock en grov missförståelse av hur systemet fungerar. Meningen är att alla tar hand om sitt eget skräp, sedan är det städnollans uppgift att tömma soporna och fixa till det som blir smutsigt efter dagligt bruk.