sshfs är ett utmärkt sätt att arbeta mot chalmers filservrar från egen dator. Sshfs kan användas direkt i userspace. Installera först sshfs. Skapa en katalog att använda som monteringspunkt. Exempelvis ~/chalmers. Använd sen:

sshfs <cid>@remote2.studat.chalmers.se: ~/chalmers

Särskilt smidigt blir detta i kombination med Kerberos.

Om man vill förenkla monteringen, eller behöver ytterligare konfiguration, kan man lägga till en monteringspunkt i sin /etc/fstab. Följande är ett exempel på hur man kan konfigurera sshfs i /etc/fstab på Ubuntu 12.10.

sshfs#<cid>@remote2.studat.chalmers.se:/	/cthroot	fuse	defaults,noauto,user,noatime,exec,uid=1000,gid=1000		0	0

Ändra "<cid>" till ditt eget Chalmers-ID, och ändra 1000 till ditt huvudsakliga numeriska användar-ID i Ubuntu.

Då kan man montera remoteserverns filsystem med ett enkelt mount /cthroot.

För att förenkla sökvägarna till sin hemkatalog på Chalmers kan man lägga in följande symlänk:

$ ls -l /cth
lrwxrwxrwx 1 root root 31 mar  9  2012 /cth -> /cthroot/chalmers/users/<cid>/

Då har man åtkomst till hela remoteserverns filsystem, och enkel tillgång till sin hemkatalog.

Kategorier: Systemet