(Omdirigerad från Main.PuDer)

PuDer är DLude's patetförening. Vad namnet står för vet vi inte riktigt men några förslag är patet-LuDer, post-LuDer, Datas Pudelentusiaster och Datas PuDerentusiaster.

DLude '17
Ordförande: Skråne
Kassör: Skuggan
Övrigt: Kiren
Övrigt: Algot
Övrigt: Musen
Tillagd övrigt: Tove
Tillagd övrigt: Denis

DLude '16
Ordförande: Juntti
Kassör: Skuggan
LANgare: Simon
Skåpmatador: Hanna
Paint-chef: Edvin

LuDer '15
Ordförande: Magik
Kassör: Lillen
Joker: Manne
Skåpmästare: Jesus
Offlaner: Stalin

LuDer '14
Ordförande: Singha
Joker: Flirre
Tv-spelschef: Isak
Psalmchef: Jesus
Brädspelschef: Natvig

LuDer '13
Ordförande: Jesus
Joker: Fabian
Häfvmästarinna: Isak
Matchef: Borge
Muskelchef: Mike
Gameboy-chef: Pikachu

LuDer '012
Ordförande: Anton Hemlin
TV-spelschef: Filip Bertilsson
Brädspelschef: Pontus Andersson
Musikchef: Jonathan Olsson
Joker: Felix Hallqvist

LuDer '011
Ordförande: Robert Silverflod
Joker: Victor Nithander

LuDer '010
Ordförande: Hannes Sörensson
Joker: Erik Einebrant

LuDer '09
Ordförande: Erik Einebrant
Joker: Hannes Sörensson