Presidiet 17/18


Presidiet är kärnan i Styret, de gör viktiga saker och har en massa ansvar. Bland annat sköter de pappersarbetet på sektionen, där till exempel stadgar och protokoll ingår. Dessutom kallar de till styrelse- och sektionsmöten samt är sektionens ansikte utåt. Presidiet av Ordförande, Kassör, Vice Ordförande, Sekreterare, Studerandearbetsmiljöombud (SAMO) samt en ledamot. Ordförande och kassör har huvudansvaret för sektionens verksamhet och ekonomi. Vice ordförande sköter kontakten med sektionens föreningar och sekreteraren ser över stadgar och reglemente, för protokoll samt skriver veckobrev. SAMO ser till att studenternas arbetsmiljö är bra och att studenterna på sektionen mår bra. Den sista ledamoten har hand om övrigt arbete i styrelsen.

Presidiets arbetsuppgift ligger i att sköta det dagliga arbetet på sektionen vilket är att betala fakturor och delegera arbetsuppgifter som har snabbare beslutsgång än att det måste skötas på sektionsmöte. De lägger även upp arbetsplan för nästkommande år, och försöker även försöka se arbetet över längre tidsrymd än sitt eget verksamhetsår. Beslutsgången går genom sektionsstyrelsen, som har möte en gång i veckan.

Kontakt

presidiet@se

Överlämning

Attach:Presidiet2006.pdf

Presidiet [2017/2018]

NamnPositionMobilMail
Tove SvenssonOrdförande-ordf@se
Mikael GordaniVice Ordförande-vice@se
Emil HemdalKassör072 - 501 93 27ekonomi@se
Karl StrigenSekreterare-sekr@se
Angelica StrandbergSAMO-samo@se

X-Presidium

X-Presidium

Kategorier: Föreningar | Stubbar