Mer eller mindre alla föreningar på Chalmers har två former av omsitsar. Där den vanliga omsitsen ofta är en aningen finare sittning och postomsitsen är den lite fulare där man får en möjlighet att än en gång sätta på sig sin gamla overall.

Postomsitsen är en sittning där man sitter indelade i de poster man hade när man satt i föreningen. D6 och delta brukade förr hålla postomsitsen i NC men har sedan 2010 uppmärksammat problemet att det städas/sköts dåligt så i samröre med styret har man slutat med det. DRust brukar hålla till i Basen, det brukar ske ganska nära inpå att dom nya går på (d.v.s. i slutet på April). DNollK har dock ingen fast traditionell plats att vara på utan har varit på diverse olika ställen över åren.

Postomsitsarna brukar gå lite vildare till, och sittande brukar ofta bistå med en/någon flaska sprit av något slag och bjuda övriga pateter på.

Tanken med postomsitsen borde vara att ha den så tidigt som möjligt så att man får en chans att prata med de som varit med tidigare och därmed få en bra överblick på vad man för fokusera på under sitt föreningsarbete. Men eftersom postomsits även är det absolut lättaste arret en förening har brukar det bli skjutet på till slutet på året.