A B C D E F G E F H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ä

A ^

Achtungtejp
subst. Svart- och gulrandig varningstejp, vida uppskattad för styrka, elasticitet, vidhäftningsförmåga och piffigt utseende.
Alkohest
subst. Alkoholhets/alkoholhäst. Välkänd för att den inte existerar på Chalmers. Den är ändå mycket omtalad just därför.
Aprak
adj. Väldigt onykter. Minst ett snäpp värre än Flångfull.
Arra
verb Arrangera, ordna, fixa. "Har ni arrat projektor till videoköret ännu?"
Automagisk
adj. Som automatisk fast fräckare.

B ^

Basen
Se dBase III.
Basvrak
subst. Person som tillbringar mycket tid i Basen. Kan ofta vara svår att särskilja från inredning och övriga inventarier. Ordet har använts sedan urminnes tider, men vann kraftigt i popularitet när Superdatordriftsystemman gres under sommaren 1995 skapade en mailinglista till de personer som regelbundet vistades i basen p.g.a. brist på, eller vantrivsel med, sina egna hem. Mailinglistan är numera avskaffad.
Bing!
interj. Onomatopoetiskt ord, avsett att härma en mindre varningsklocka, malmklocka eller liknande. Används i syfte att indikera för en talande att något denne sagt kan tilltolkas en oavsiktlig, gärna grov, sexuell undermening. Användes flitigt under hösten 1993, nu mera sporadiskt.
Bitter
adj. På sektionen finns det bittra människor. Dessa kan ofta hittas i Basen, sittandes vid det runda bordet i köket. Bitterheten hos dessa individer brukar dock sina när individerna i fråga intar alkohol. Bör inte förväxlas med Basvrak.
Björnkoll
subst. Benämning på ett relativt långt gånget stadium av onykterhet och en av denna orsakad allmän brist på kontroll och världsuppfattning. Ordet uppkom efter nollkommitténs överlämning 1994, när den tillträdande PR-chefen, Björne kallad, yttrade de berömda, och senare närmast historiska, orden "Jag har koll!", för att sedan gå rakt in i en betongvägg.
Bkroink!
interj. Lockrop eller allmänt uttryck för glädje. Ljudet kommer ursprungligen från Martin Rebas' hemsida, sådan denna tedde sig hösten 1995.
Bligga
subst. Att ligga med någon som bloggar och få ett inlägg på dennes blogg efteråt. Alternativt: fullständig bliggning, att ligga med en bligger och få ett inlägg på dennes blogg efteråt.
Bobba
subst. En lagom, inte särskilt stor, behållare, innehållande en passande mängd av någonting, företrädesvis matvaror. "Skall vi sätta på en bobba kaffe?"
Boota om ngn
verb Att, något omilt och gärna överraskande, sätta båda sina pekfingrar i en persons midja, gärna i kombination med att dennes knäveck knuffas framåt med hjälp av den ombootandes egna knän. Uttrycket kommer sig av att denna behandling i allmänhet orsakar att personen som utsätts för den "går ner" (på golvet) och sedan upp igen, inte helt olikt en dator som startas om.
Borrmannen
Basvraksmytologisk person som dyker upp i angränsande läsesalar och studentrum under tentaveckorna ned borrmaskinen i högsta hugg. Borrmannens främsta uppgift, förutom att allmänt störa och spoliera studenternas koncentration, är framställandet av Eskilhål.
Bygga
verb Konstruera, sammanställa, laga mat. "Var har du varit? - Jag har byggt labbrapport i sju timmar nu. - Då är du nog hungrig. Skall vi bygga oss något att äta?"
Böp
subst. Allmängiltig, omnibetydande lingvistisk variabel. Uttalas med ett långt, slutet ö, ungefär som i ordet knô. Ordet används som placeholder för namn på ting. (Jfr. Tjofräs, som även kan ha mer abstrakta betydelser.) Skillnaden mellan en böp och en Mojäng är, att en mojäng är relativt begränsad i omfång och kan manipuleras på ett eller annat vis i betydligt större utsträckning än en böp.
Vanligt är också verbet böpa, som kan användas i stället för nära nog vilket annat verb som helst. Sålunda kan frasen "Emil skall böpa sin böp" betyda till exempel "Emil skall laga sin cykel", "Emil skall koka sin pasta" eller "Emil skall ha sex med sin flickvän" (den sista av dessa tre betydelser är dock relativt ovanlig). Vad orden betyder när de används, utläses oftast av sammanhanget, men för att förtydliga kan ordet kombineras med prefix eller suffix, såsom plastböp eller böphållare. Som den seriellt bevandrade noterar, finns i bruket av böp och böpa en viss likhet med orden smurf och smurfa.
Basvrakslingon berikades med detta ord någon gång under första halvåret 1994. Ordet finns även i specialfallet surböp, vilket betyder "allmänt grinig och avogt inställd person", eller kortare "institutionskanslist" eller "tentavakt".

D ^

Data
subst. (Uttalas med långt, öppet 'a'.) Dator. Ordet används med en underton av sarkasm för att anspela på journalisters och lekmäns okunnighet, då dessa till exempel kan säga saker som "Det är fel på datan", när det de egentligen menar är att "Det är fel på datorn".
verb Att använda en dator, dock inte på lekmäns vis. Att ordbehandla är inte att data. Att köra kalkylprogram är inte att data. Att däremot läsa news eller att "nätsurfa" är att data. Och att sätta sig vid skärmen med ett ordentligt förråd av koffein och kolhydrater, för att, med undantag för kortare pauser för betalning av hemkörd pizza och inköp av ny Cola, sedan inte lämna den förrän 48 timmar senare, och då ha presterat en enradig källkod till UNIX-kommandot ls eller en ny, uppsnyggad variant av sendmail.cf är definitivt att data.
Datta
subst. (Uttalas som det stavas.) Ett (om än smutsigt) samlingsnamn för allting som har med datorer och datatrafik/digitaliserad information att göra. ("Fan! Jag glömde min datta hemma.") Se även: Minidatta
dBase III
Datateknologsektionens lokaler, belägna på våning 2, d.v.s. i källaren, i sydvästra hörnet av EDIT-huset på Chalmers. Kallas av D-teknologerna oftast för Basen.
De lokaler som tidigare disponerades av teknologsektionen hette dBase I och dBase II, efter ett (på den tiden) känt databasprogram, och låg i den del av hörsalslängan där salarna HC1-HC4 ligger i dag. Sommaren 1992 flyttade teknologsektionen p.g.a. hörsalarnas förestående ombyggnad till sina nya lokaler, som, logiskt nog, fick namnet dBase III.
Den händige
Se Fixas Lätt Av Den Händige.
Donk
subst.
 1. Plastdunk, företrädesvis av den stora, vita sorten.
 2. Hembränd sprit. Jfr Fördonk.
Dål
subst. Det ämne varav någonting dåligt anses bestå. Jfr Hemmel.
Döda djur och gamla rötter
subst. Köttgryta, eller, mer generellt, någon form av gryta/sås som innehåller kött och grönsaker.

E ^

eller nå't
Används för att indikera att någonting någon just sagt i det närmaste överensstämmer med fakta, men att man inte orkar/har lust att korrigera uppgifterna närmare.
EMP
Se Engmörtska Paviljongerna.
Engmörtska paviljongerna
Inofficiellt namn på de baracker ("paviljonger") som ED-sektionens då nytillträdde dekanus Olof Engström beslöt att låta uppföra på gräsmattan bakom D Base III under sensommaren 1996, trots vilda protester från D-teknologerna, som ansåg att det var synd och skam att förstöra en av de få gräsplättar som fanns kvar på Chalmersområdet, då denna plats flitigt användes för grillning, solande och utomhusstudier. Bild från Förr.
Erotisk
adj. Någonting som väcker vällustkänslor hos datateknologen. Som i "Tjajkovskis '1812' med kanoner live var en riktigt erotisk upplevelse."
Eskilhål
subst. Cirkulära hål, c:a 15 mm i diameter, som återfinns i tegelväggarna i ett flertal läse- och hörsalar på Chalmers. Hålen har fått sitt namn efter föreläsare Eskil Jonsson, som hade för vana att stoppa pekfingret i dessa hål och rota runt under tiden han föreläste. Ett sådant tillfälle finns beskrivet i första versen av sången Nidvisan i D-teknologsektionens sångbok.

F ^

Femåfemtiburgare
Se Schlemmburgare.
Fett med...
Används för att förstärka ord ur valfri ordklass. Vanligast förstärkta ord är adjektiv ("Beowulf-projektet är fett med fräckt!") och substantiv ("Det var fett med folk på sta'n idag.")
Fixas lätt av den händige
Indikerar att någonting med en minimal insats kan ordnas av en person kunnig i det berörda ämnet. "Cachade inställningsfiler i ctwm fixas lätt av den händige." Jfr. Händig, som är något helt annat.
Flångfull
adj. Väldigt onykter. Minst ett snäpp lindrigare än Aprak men helt klart steget värre än Listig.
Fläcka
adj. När någon står och rycker i dörren när du sitter på toaletten. ("Det är så jävla jobbigt när folk fläcker dörren när man sitter och skiter //Emil")
Fönster
subst.
 1. Öknamn på Microsoft Windows. "Hellre söker jag socialbidrag än arbetar med Fönster en sommar till."
 2. Ett annat ord för vissa typer av högt sittande dörrar, väl lämpade för kortvuxna personer utrustade med stegar. Detta gäller dock ej fönster på våningsplan högre än plan två.
Fördonk
subst. Vanvördigt uttryck för fördrink på kalas. Behöver till skillnad från Donk inte vara baserad på hembränd sprit.
Före jul
adv. Fiktiv tidsangivelse för när ett, ofta omfattande, arbete kommer att vara klart. "Fy, vad här ser ut! - Lugn, jag skall städa. Före jul."
Här är historien bakom uttrycket, sådan den berättas av f.d. Superdatordriftsystemman Mats Olsson:

Hösten -89 blev D-teknologerna utlovade att vi skulle få ett extra hackerum "innan jul". När julen kom och gick utan att det tredje hackerummet (som var lunchrum åt den lilla instution som satt där då) kunde frigöras, grymtades det lite grann men det antogs att det trots allt var på väg. Dock gick hela nästa år utan att något syntes till, och från de fullständigt packade teknologerna (eh... vi satt alltså i knät på varandra) gnälades det en hel del och ställdes en hel frågor typ "när kommer tredje rummet"... och eftersom jag hade börjat som systemansvarig då (mars 90) så började jag svara att enligt vad jag trodde skulle det komma före jul. Efter att julen kommit och gått var det någon som påpekade att exakt _vilken_ jul som vi skulle få tredje rummet innan inte var specificerat...

Nåja, om jag inte missminner mig fick vi tredje hackerummet till slut, kring jul, bara två år försenat.
Det grämer mig att jag inte kommer ihåg ifall vi fick det före eller efter julen det året...

G ^

Gedigen
adj. Bra, imponerande, kraftfull. "Det var ett otroligt gediget gyckel."
Generisk
adj. Allmän, standardmässig. "Vad skall vi äta? - Ja, det blir väl pasta med någon generisk köttfärssås."
Gratis är gott
Datateknologens levnadsregel nummer ett. Teknologen lär sig fort att uppskatta allt, vad det vara månde, som kan erhållas utan kostnad. "Men varför hämtade du den där OS/2-versionen de skänkte bort? Du har ju ingen dator du kan köra den på. - Äsch, du vet, gratis är gott."
Grinbög
subst. Någon som grinar.
Grina
verb Klaga, ondgöra sig, sura i största allmänhet. Uttalas med fördel med ett rejält utsträckt 'i' och en kraftigt accentuerad örebrodialekt. "Var är Emil? - Han sitter väl och grinar i ett hörn någonstans."
I sin imperativform innebär ordet en uppmaning att sluta grina, så som ordet definierats ovan. "Jag är trött, och så är jag hungrig också. - Äh, grina!"
Gud
subst.
 1. Sopcontainer. Herren ger och Herren tar.
 2. Orange blyklump med de vid -18 grader C uppmätta måtten 195*97,5*49 mm (vilket taget i beaktande att bly har en densitet på 11,4 kg/dm3 ger en teoretiskt beräknad massa på 10,62 kg + visst tillägg för den orange målarfärgen), som förvaras i DRUSTs frysskåp.
Gunk
subst. Icke närmare specificerad kvantitet av materia, saker, skräp, matvaror. "Men varför kan inte Delta förvara de där sakerna inne hos sig? - De har ju hela rummet fullt med gunk redan."

H ^

Hem-hem
adv. Hemma hos föräldrarna - teknologens tredje hem. Det första är Basen, det andra är studentrummet. "Jag skall ta med mig videofilmerna när jag åker hem-hem nästa gång."
Hemmel
subst. Ämne varav hemligheter består. Jfr. Dål.
Herr-/brodertransformationer
subst. Den form av omvandling ett ting genomgår då det går från att vara vänligt (broder) till att vara ovänligt (herr). Dessa transformationer belyses nog enklast med ett exempel:
Emil är trött efter en föreläsning och vill köpa en mugg innehållande broder kaffe, som skall göra honom pigg och rask igen. Han går till broder kaffeautomat och stoppar i broder peng, som i detta ögonblick förvandlas till herr peng eftersom Emil inte längre äger den. Broder kaffeautomat skall nu tillhandahålla broder mugg. Dock säger broder kaffeautomat "flunk" och bistår inte med någon mugg. Därmed transformeras broder kaffeautomat till herr kaffeautomat. Med tårar i ögonen ser Emil herr kaffe (herr, eftersom Emil inte kommer att kunna njuta av det) rinna ner i herr slaskhink i herr kaffeautomat.
Huset
Se Nördcentrum.
Händig
subst. Hantverkare, vanligen av den typ som kommer hem till folk okristligt tidigt på morgonen, väsnas en massa, skitar ner något gränslöst, gör sitt jobb till hälften, lämnar arbetsplatsen ostädad, försvinner, och, om lyckan står en bi, kommer tillbaka en vecka senare och gör ett taffligt försök att avsluta arbetet. Tro dock inte att han städar efter sig.
Ej att förväxla med uttrycket Fixas Lätt Av Den Händige.

I ^

iDéläran
Se Nördcentrum.
Ignalina
Kaffebryggaren som ersatte Ringhals när denna avvecklades på våren 1997.
Ignalinas främsta fördel gentemot Ringhals, förutom att den är betydligt mindre benägen att elektrifiera oväntade delar av sin omgivning, är att det nu tar ungefär 6 minuter worst case att brygga en Bobba kaffe, jämfört med cirka 13 minuter förut.
Ignalina dekorerades efter installationen med inskriptionen "Egen härd guld värd".
Innan jul
Se Före Jul.
InterNett
subst. Uttalas som det skrivs, med betoningen på sista stavelsen. Inte samma sak som Internet. Fullt av barnporr och kommersiella tjänster, känt från TV och tidningar.
Även om de två, rent fysiskt, faktiskt råkar vara ett, finns det hos datateknologen en logisk uppdelning. Internet innehåller gratis tjänster, news och en massa tuffa program man kan hämta hem. InterNett innehåller barnporr, tjänster som folk vill ha betalt för och hemsidor för TV-personligheter.
I princip nykter
Se Flångfull.

K ^

Kachunk [katschunk]
subst.
 1. Datalingo för häftapparat. Kommer ifrån det tillfredsställande ljudet som uppstår då man häftar ihop grejer med lite kraft.
Koll
subst.
 1. Fickalmanacka.
 2. Se Björnkoll.
krfsm
subst.
 1. Ett ting (oftast) eller en företeelse. "Ge mig krfsmen på hyllan där." Se även Böp.
 2. Substitut för oläslig eller oviktig text, företrädesvis handskriven, vid högläsning. "...Med vänliga hälsningar, krfsm krfsm."
  interj. Allmänt uttryck för missnöje med världens hård- och kantighet. Yttras det med ett frågande tonfall, kan det även betyda "vad sade du?".
Kuk!
interj. Uttrycker missnöje med tingens utveckling, såsom till exempel ett misslyckat parti minigolf eller en körd mekaniktenta. Noteras bör, att ordet p.g.a. mycket flitigt användande "slitits ut", och att det därför lokalt inte anses vara en särskilt grov svordom.
Kuka ur
verb Att sluta fungera, ofta på ett irriterande och tidsmässigt olämpligt vis. "Vårt fyra-i-rad-program kukade ur precis när labbhandledaren skulle godkänna det."

L ^

Listig
adj. Säges den vara, som befinner sig i det stadium av onykterhet, då man får alla de där idéerna som verkar så bra just då. Nyktrare än Flångfull. Synonym: Slug.
Liv
subst. Endera eller valfri kombination av riktig lägenhet, ordnad ekonomi, pojk-/flickvän, umgängeskrets utanför Chalmers m.m. Se också Nära Livet Upplevelse.

M ^

Minidatta
subst. Ett annat ord för en laptop.
Moböp
subst. En blandning av en Mojäng och en Böp. En sak som är större än en mojäng, men mer manipulerbar än en böp.
Modda
verb Modifiera, förändra.
Mojäng
subst. Medelstor sak, vilken som helst, med knappar, rattar eller annat som kan manipuleras.
Mottagning
subst. Det enligt Chalmers studentkår, fina och korrekta namnet på perioden som pöbeln kallar nollning. Det är dock en stor skillnad i begreppen. Under Mottagningen så är allt gemytligt, då phaddrarna och Mottagarna (nollan) gör trevliga aktiviteter som alla uppskattar, såsom brännboll eller den roliga pengainsamlingen till välgörande ändamål. Nollning, å andra sidan, är sådant som förekom förr, och består mest av urspårade fester och dålig kultur. Mottagningen har inga urspårade fester, och skulle någon förekomma så har det inte druckits för mycket, och har det druckits för mycket så är det inte för att någon har blivit hetsad. Se även Tofsifiera.

N ^

Nakenchalmerist
Sällsam varelse som ofta slår läger på grässlänter. Tenderar att få sina rutschkaneåk uppmärksammade i lokala medier, till exempel Göteborgsposten. CCC förnekar allt ansvar för sådana "happenings".
NC
Se Nördcentrum.
Nerd
subst. Uttalas "närrd". En person med mycket ingående kunskaper inom ett, för vanliga dödliga i allmänhet fullständigt obegripligt, specialområde. En nerd saknar ofta, men långt ifrån alltid, några som helst kunskaper om någonting alls utanför den egna intressesfären. De två vanligaste typerna av nerdar är datanerdar och bilnerdar.
Nära livet-upplevelse
subst. En upplevelse som, om än bara för ett kort ögonblick, ger en försmak av känslan av att ha ett liv. "Jag hade en nära livet-upplevelse idag. Jag var och tittade på en ny lägenhet."
Nördcentrum
D-teknologernas inofficiella namn på det hus, innehållande datorrum, bibliotek m.m., som iordningställdes inför höstterminsstarten 1995. Byggnaden kallas ibland kort och gott för NC, eller helt enkelt Huset. Linjeledningen föredrar i allmänhet iDéläran eller 'Studiecentrum D, vilket D-teknologerna dock sällan låter sig bekymras av.

O ^

o-
Prefix som skapar motsatskonstruktioner. Används ofta i stället för vanliga motsatser för att poängtera att det inte är ordet i sig utan själva motsatsförhållandet som är det viktiga i sammanhanget. Till exempel kan frågan "Vad skall vi äta idag?" besvaras med "Olever!", vilket då markerar att personen som svarar kan tänka sig att äta precis vad som helst utom lever. Den oftast använda konstruktionen är ordet obra, men o-prefixet kan användas i alla sammanhang man önskar. Konstruktionen torde härröra från rikets nordligare delar.
Ogga
verb Demolera, plocka isär eller annorledes ha sönder. Försvenskning av det engelska ogg, vars innebörd och ursprung förklaras i The Jargon File.
Oxtokig
adj. Fullständigt vansinnig. Ordet införlivades i basvrakslingon under nollperioden 1995, när dåvarande nollan Henrik Jansson, i samband med champagnefrukosten, hävdade att "Om man är oxtokig klarar man sig bättre."

P ^

Porr
subst. Något som tilltalar datateknologens sinne för estetik, teknik eller brutalpoesi. "Den där SGI-burken, som raytrace-ade en roterande modell av U.S.S. Enterprise i realtid, var rena porren."
interj. Uttrycker vällustkänslor och, inte alltför sällan, habegär hos en datateknolog som betraktar porr, så som det definierats ovan.

R ^

Ringhals
Datateknologsektionens kaffebryggare, som fick detta smeknamn när Peter Bergström från IAEA efter ett misslyckat kaffebryggningsförsök under ett besök i dBase III yttrade de bejublade orden "Eran kaffebryggare är ju värre att köra än Ringhals 1! Den kan jag köra bakbunden."
Ringhals inköptes för SEK 1:- på en av Chalmers' Cortège-Committé arrangerad auktion och installerades i styrelserummet i dBase I/II någon gång i slutet av 1980-talet. Den följde sedan med i flytten till dBase III på sommaren 1992 och hann brygga närmast ofattbara mängder kaffe tills den på våren 1997 förpassades till de sälla jaktmarkerna efter att, som det sades, ha börjat spruta vatten omkring sig och "stöta på folk" (d.v.s. utdela strömstötar till höger och vänster).
Efter Ringhals' avveckling installerades ersättaren Ignalina.
Ronk!
interj. Uttrycker irritation eller frustration över någonting som just inträffat, eller som teknologen just fått kännedom om. "Ronk! Punktering nu igen!" Kan även beskriva en odör som bildas i NC, mycket vanligt förekommande på sommaren när solen ligger på och ingen har startat ventilationen. (Se 'Marie i Rummet' för mer information)

S ^

Schlemmburgare
subst. Hamburgare av den typ som finns till försäljning i en av varuautomaterna i teknologsektionens lokaler. Då all förändring av schlemmburgarnas smak anses vara till det bättre, har en stor mängd kreativa kryddningar utvecklats av de teknologer vilka, mot bättre vetande, inhandlar dylika burgare. Kallades under hösten 1996 även för femåfemtiburgare, på grund av att den aktuella varuautomaten sålde dem för 5:50 kr i stället för de 11 kr som angavs på skylten i automaten.
Kallas på sektionen för Teknisk fysik ibland för 'apburgare.
Se även Uckig.
SDS-faktor
Se Skyll Dig Själv Faktor.
Sexig
adj. Tekniskt/estetiskt tilltalande eller bara allmänt häftig. "Den här kombinerade krypterings- och komprimeringsalgoritmen är bland det sexigaste som finns just nu."
Skyll dig själv-faktor
subst. Imaginär faktor som antas gå mot oändligheten då någon gör någonting vars konsekvenser är oönskade men uppenbara. "Jag har så fruktansvärt ont i hälarna, för jag har hoppat ner på asfalten från två meters höjd. - Skyll dig själv-faktorn är hög på sådant."
Slemkub
subst. Fyrkantig låda med thaimat som säljs på Willys och Ica för 19:95 kr/st. Namnet kommer från den slemliknande substans som de medföljande nudlarna brukar simma runt i.
Slug
adj. Se Listig.
Slugvatten
subst. Sprit.
Studiecentrum D
Se Nördcentrum.
Superdatordriftsystemman
subst. Medlem i datatekniklinjens driftavdelning. Den första superdatordriftsystemmannen hette Ola, och återfanns i nummer 3/94 av Devisen, som en välvillig karikatyr av den ena av linjens dåvarande systemadministratörer, Mats Olsson.
Supa bort
verb Tappa bort, även avsiktligt. "Jag söp bort min ML-bok igår." Även motsatskonstruktionen supa fram förekommer. Man kan vara fullständigt nykter när man super bort någonting, men att supa fram saker görs nästan enbart under alkoholinfluens.
Svartalgebra
subst. Den oheliga trollkonst Ants använder sig av för att lösa krångliga uppgifter i facit i TSS:en.
Svårt
adv. Mycket, väldigt. "CM5 är en svårt häftig maskin."

T ^

Teknologfilter
subst. Glas- eller gallerdörr uppsatt i korridor eller trapphus utanför många av Chalmers' institutioner, med huvudsakligt syfte att till varje pris hålla teknologerna borta från högskolans forskningsverksamhet och eventuella andra kreativa processer.
Tjofräs
subst. Ett ting eller en företeelse. Mer allmängiltigt, men dock mindre använt, än Böp. En böp är alltid ett ting, medan en tjofräs kan vara någonting mer abstrakt. Till exempel skulle yttrandet "Kolla ljustjofräsen därborta!" förmodligen syfta på en ljusprojektion på exempelvis ett moln, medan "Kolla ljusböpen därborta!" snarare åsyftar den strålkastare med vilken projektionen framställs.
Tofsifiera
verb Att censurera, avpolitifiera eller rätta enligt dagsaktuell politisk korrekthet, ett material eller text till gränsen för meningslöshet.
Trasig
adj. Tom. Säges om ölflaskor som befriats från sitt innehåll.
Trattition
subst. Ord för att beskriva en tradition som är av speciellt listig karaktär.
Trähatt
subst. Person som visat prov på enastående dumhet. Ordet kommer ursprungligen från Den Väldigt Mystiska Och Hemliga Föreningen CS.
Somliga hävdar dessutom, att ordet kan betyda "person som styvnackat vägrar att ta examen".
Tåg
subst. Något som gemene Datateknolog inte kan åka. Buss går däremot utmärkt.

U ^

Uckig
adj. Kletig, osmaklig, äcklig. "Äter du Hemkörts uckiga pizzasallad nu igen?"

V ^

Varva
verb Att hoppa över en natts sömn. Orsakas oftast av att sista spårvagnen gått, i kombination med sovförbud i sektionens lokaler.
Verkligheten
subst. Framför allt bildligen den del av världen som befinner sig utanför Chalmers. I verkligheten hamnar de som tar examen, eller som blir av med studiemedlen och tvingas söka jobb för att kunna finansiera fortsatta studier.
Verkligheten anses generellt vara ett kallt och ogästvänligt ställe, som man gärna håller sig utanför så långt det är möjligt.
Välja att
Multifunktionell konstruktion ämnad att understryka viss irrationalitet eller slumpmässighet hos en handling eller en händelse. Nyttjas framför allt vid beskrivning av händelseförlopp och framställande av skrönor. Typiska användningsexempel är "Då valde servern att gå ner" och "Jag valde att spilla skållhet glögg på min hand".

W ^

Wläng!
interj. Utropas under en diskussion, då en talande givit en annan en verbal knockout. Ackompanjeras ofta av ett vidlyftigt, simulerat slag i luften. Ordets ursprung är höljt i dunkel, men det började användas på allvar under sommaren 1995.

Z ^

Zonkad
adj. Mentalt trött, psykiskt utmattad. "Du ser ju helt zonkad ut! - Ja, jag har labbat halvledarteknik i åtta timmar."

Ä ^

Äckelgrodor
subst. Gröna grodor som såldes i 2 kilosburkar på Willys under tentaperioden i LP4 2013. Dessa blev kända för sin äckliga smak och ännu äckligare doft, vilken starkt påminner om färsk spya. DNollK motverkade detta problem genom att förvara sina grodor i frysen. Detta tilltag tycks motverka odören.

Externa länkar