Mer eller mindre alla föreningar på Chalmers har två former av omsitsar. Där postomsitsen brukar vara där man sitter i overall och pratar i sina små gruppar. Till omsitsen brukar man oftast eftersträva att få med sig så många som möjligt anmälda från sitt gamla föreningsår då den mer har fokuset på ditt "föreningsår", istället för din post såsom postomsitsen har.

Omsitsen är sedan Deltas initativ vid 2005 att införa en helt och hållet finklädd omsits som ganska snabbt de flesta föreningarna hoppade på. Klädkoden är för enkelhetens skull oftast "Kavaj" då den är alldeles lagom formell för ändamålet, och för att inte sätta för mycket press på de som fortfarande är studenter.

Omsitsen brukar hållas i en extern lokal som inte är på Chalmers och brukar innefatta en fin 3-rätters middag med vin till för-/huvudrätt och sedan som vanligt, avec och kaffe. Toastmaster för sittningen brukar väljas på plats, där en av de äldsta oftast blir valda. Det kan ses som belöningen för att ha gjort ett föreningsår att få gå på omsitsen, eftersom den annars inte direkt har någon direkt anknytning till de sittande för det aktuella året på samma sätt som postomsitsen har.

Många föreningar har traditionen att omsitsen inte ska vara på samma ställe som någon gång tidigare. Detta brukar ofta bygga någon form av panik, och sluta i att det ändå är på samma ställe som innan.