Mottagningen FAQ

Detta är en sida som ska ge lite snabba svar på eventuella frågor man kan ha om mottagningen på D-sektionen på Chalmers, den grundar sig dock i kårens generella riktlinjer så den gäller även för Chalmers samtliga sektioner.

Vad är mottagningen?

Mottagningen är ett namn på de fyra första veckorna av din tid på Chalmers. De första två av dessa ligger placerade innan ordinarie undervisning startar. På dagarna ges introduktionskurser i matematik och datorkunskap, och på kvällarna finns det sociala aktiviteter att delta i.

Vad är syftet med Mottagningen?

Mottagningen fungerar dels som en mjukstart på studierna, dels som ett sätt för dig att lära känna Chalmers och dina nya medstudenter. Det anordnas många aktiviteter under mottagningen som är till för att ni skall ha roligt och komma in i gemenskapen på Chalmers, och visa er hur studentlivet vid Chalmers ser ut.

Kostar mottagningen pengar?

För att nollan ska få ut det mesta av mottagningen har vi många roliga aktiviteter som tyvärr också kostar mycket pengar. Den största delen betalas av sektionen, därutöver så säljs det biljetter till vissa arrangemang till ett subventionerat pris.

Är mottagningen obligatorisk?

Nej, mottagningen är inte obligatorisk. Men vi rekommenderar starkt att du är med. Det kommer hjälpa dig komma in i det sociala livet såväl som studierna, samtidigt som du har väldigt roligt!

Vad är Nollbrickan och dess syfte?

Huvudsyftet med Nollbrickan är att du som ny under snabbast möjliga tid ska lära känna igen alla andra i din årskurs, och på enklast möjliga sätt lära dig namnen på dem. Det har även syftet att du kan känna igen folk från andra sektioner och det blir ofta ett bra samtalsämne och ett utmärkt sätt att lära känna nya människor. Nollbrickan talar även om för äldre teknologer att du är ny och kanske lite vilsen, så de hjälper gärna dig om du har problem. Nollbrickan handlar alltså inte om att håna eller hänga ut dig som ny, utan är ett verktyg för att snabbt lära känna och kunna namnet på dina nya medstudenter.

Måste jag ha en Nollbricka?

Självklart inte! Men bär du en nollbricka kommer folk lära sig ditt namn snabbare och andra chalmerister kommer att kunna se att du är ny på Chalmers.

Har storleken någon betydelse?

En stor nollbricka väcker mer uppmärksamhet än en liten, och således är andelen nya vänner proportionell mot storleken på brickan. Om du har riktig tur kan DNollK låta dig få göra en större bricka.

Om jag inte vill ha en stor nollbricka då?

Gör du en riktigt fin nollbricka kan DNollK bli så imponerade att de inte låter dig göra en större bricka. Annars kan man försöka vinna DNollKs gunst med en enkel sång, lite dans eller något annat gyckel. Gåvor, gärna ätbara sådana, brukar också vara ytterst uppskattade.

Hur funkar nolluppdrag?

Nolluppdrag är något man anmäler sig till om man vill vara med. Man delas då in i grupper, och varje grupp får ett eget uppdrag. Syftet med uppdraget är att lära känna folk utanför din phaddergrupp under rolig och kreativ aktivitet. Uppdraget redovisas sedan, helst med videobevis, för de andra nollan.

Kommer jag att utsättas för skändning eller pennalism?

Skändning eller pennalism får inte förekomma på Datateknik. Syftet med mottagningen är inte att förnedra nollan. Upplever du att du utsätts för något sådant, ta genast kontakt med DNollK eller Mottagningskommittén.

Vilken fest- och alkoholattityd gäller under mottagningen?

Allt deltagande under mottagningen är frivilligt. Detta gäller även festande och drickande. Nollan skall under inga som helst omständigheter känna sig hetsad att dricka. Upplever du att så är fallet bör du genast ta kontakt med DNollK.