Några av våra ackrediterade* masterprogram:

Computer Science: Algorithms, Languages and Logic Ägs av Data, garantiplats
Master med stort fokus på hur man skriver bra mjukvara, med tillval bland annat inom säkerhet, maskininlärning och funktionell programmering.

Computer Systems and Networks Ägs av Data, garantiplats
Behandlar design av nätverk för stabilitet och säkerhet, samt andra säkerhetsaspekter och realtidsprogrammering.

Systems Control and Mechatronics Ägs av Z
Chalmers största masterprogram, inriktat på styrning av robotar i industrin samt maskininlärning tungt inriktat mot fordonsindustrin. Godkänt i flervariabelanalys (och möjligen reglerteknik) krävs.

Embedded Electronic System Design Ägs av Elektro
Design av allt från mikrokomponenter till kretskortslayout, samt programmering av detta.

Interaction design and technologies Ägs av IT
Hur man designar effektiva gränssnitt för att öka användarupplevelser.

Software Engineering and Technology Ägs av IT
Projektbaserad master inom området, med fokus på mjukvarukvalitet.

* Ackrediterad betyder att du får ut en civilingenjörsexamen efter du läst klart. Annars får du bara ut en kandidat + masterexamen separat.