Detta är en kort och koncis lathund för Datateknologsektionens kassörer föreningsår 2010/2011.

Bokföringsprogrammet

 • Verifikationsdatum ska överstämma med transaktionsdatum
 • Till för att hjälpa kassören och sektionen en god insikt i ekonomin.
 • Bokföra faktura som skuld direkt (alt. betala direkt)

Kvittohantering

 • Ge inte pengar utan kvitton
 • Kassakvittot är det som ska bokföras vid kortköp (det med beskrivining på)
 • Kvitto även på intäkter

Kontanthantering

 • Intlåsta i kassaskåp
 • Insättning på bank: Mynt i rör och sedlar ska ligga lika utan veck
 • SÄTT IN PENGAR PÅ BANKEN REGELBUNDET

Presentation av ekonomin

 • På ordinarie sekt.möten ska ekonomin redovisas
Resultatrapport och Balansrapport
 • HA KOLL! Inga konstiga siffror
 • Jobba med er ordförande
 • Skicka in rapport innan mötet (fem arbetadagar) så revisorn kan ge feedback.

Kläder

 • 6000 SEK är budgeterat för föreningskläder. Övertrasserat belopp betalas privat av föreningsmedlemmarna.

Depositionsavgifter

 • Vid tveksamheter (stora belopp) kontakta sektionskassören alt. revisorn.
 • Om något inte stämmer med lokalen vid arr (saknas material; något är trasigt etc.) - kontakta lokalens kontaktperson DIREKT. Väntar man tills efter arret får man oftast betala för något man kanske inte är ansvarig för.

Arrangemang som belastar sektionens ekonomi (back-arr)

 • Arrangemang som inte gynnar samtliga medlemmar inom Datateknologsektionen eller Chalmers Studentkår får ej belasta sektionens ekonomi.
Det innebär att det är möjligt att bokföra en afterschool även om man inte skulle gå med vinst. Men att det inte är möjligt för t.ex. en postomsitts! Vid oklarheter eller frågor kontakta sektionskassör eller revisor.

Misc

 • Reflektera regelbundet över hur ekonomin ser ut. Ser allt ut att stämma? Var kommer pengarna ifrån? Är alla fakturor betalda?
 • Tänk på att växla pengar inför arr, så att det finns växelkassa. Det går för det mesta att växla till mynt med DRUST, annars får man gå till banken.

Fråga om det är något!!