På Chalmers finns en drös med personer som engagerar sig ideellt, i kommittéer och föreningar. Det som skiljer de åt är att en kommitté har ett utstakat uppdrag, speccat i ex. ett reglemente eller dylikt. Det är vanligt att de flesta sektioner kallar sina underliggande kommittéer för "sektionsföreningar" även fast de i själva verket är kommittéer.

Förening i dessa sammanhang är detsamma som intresseförening och det man menar är egentligen att en grupp med folk som delar samma intresse samlas och gör något roligt av det. Helt enkelt att man inte har några krav på sig att saker man måste göra under sitt verksamhetsår.

Ex. på kommittéer på sektionen:

  • D6
  • Delta

Ex. på intresseföreningar på sektionen:

  • LuDer
  • Datas Vargbröder