(Omdirigerad från Main.Epost)

För att undvika spam eller av största lathet så finns det generella skrivsätt.

  • *@ för *@student.chalmers.se'
  • *@student för *@student.chalmers.se
  • *@se för *@dtek.se
  • *@[subdomain]__se för *@[subdomain].dtek.se
  • *@[subdomain] för *@[subdomain].dtek.se
  • *@g för *@gmail.com

Där * är ett jokertecken.

  • Förr så stod *@dtek för *@dtek.chalmers.se, men sedan det domännamnet avvecklades är det oklart vad förkortningen numera står för. Det kan alltså vara en gammal, numera ogiltig, e-postadress, eller så kan det helt enkelt stå för *@dtek.se.