Denna sida syftar som dokumentation över hur wikin är upplagd samt guide över hur den bör användas.

FAQ

Hur lägger jag till något i en kategori?
[[!Kategorinamn]] eller [[KategoriDef.Kategorinamn]]. Dessa länkar som markerar kategori-tillhörighet bör placeras med följande syntax längst ner på sidan:

>>kategorier<< 
Kategorier: [[!Kategori1]] | [[!Kategori2]]
>><<
Hur skapar jag en länk till en kategori?
[[?Kategorinamn]] eller [[Kategorier.Kategorinamn]]
Hur lägger jag till en notering på en sida?
%note% Notering
Vad innebär texten innan punkten i sidnamnet, ex. Main.DtekWikiGuide?
Texten innan punkten visar vilken Wiki-grupp som sidan hör till.
Vad är syftet med Wiki-grupper?
Först och främst, syftet med wiki-grupper är inte att organisera eller gruppera wikin:s sidor, använd istället Kategorier för det. Wiki-grupper bör användas när en hel grupp sidor behöver ha antingen samma sid-huvud/fot eller samma läs/skriv-rättigheter.
Hur ändrar man en sidas titel/namn/rubrik?
Om man vill ställa in en speciell titel som inte tillåts av PmWiki, eller en titel som är för lång och komplicerad för att vara en bra URL, finns det ett knep: Skriv (:title En lååång och fin ny titel:) högst upp på sidan.

Viktiga sidor ur dokumentationen

Grupper

Läsaren bör först ha viss förståelse av hur PmWikis grupper fungerar för att till fullo kunna tillgodogöra sig detta stycket.

DtekWikin är indelad i följande grupper: Site, PmWiki, PmWikiSv, Main, Kategorier, KategoriDef samt Diskussion. Site och PmWiki tillhör wiki-mjukvarans standardkonfiguration och förklaras bäst i wikins dokumentation för grupper. PmWikiSv är den grupp som tillhandahåller den svenska översättningen av wikin.

Main innehåller alla sidor med brödtext och Kategorier innhåller alla sidor som fungerar som index över relaterade ämen som t.ex. Föreningar och Stubbar. KategoriDef är en proxy-grupp som är till för att underlätta länkning till kategorier, se mer om det i stycket kategorier under modifikationer. I gruppen Diskussion läggs alla sidor som skapas när man trycker på diskussions-länken som tillhör en artikel.

Radera sida

Radera en sida gör man genom att ta bort all text på sidan och i stället skriva in det magiska ordet delete och sedan spara sidan.

Tänk på att alla raderingar syns i Site.AllRecentChanges, och att sidan finns kvar på servern. Det är alltså ingen idé att försöka sabotera om nu någon ville hålla på med sådant. Inte heller kommer man undan anonymt.

Flytta sida

Flytta Main.Apa gör man genom att gå till Main/Apa?action=rename. Hela sidan med historik och allt flyttas till den nya platsen, och på den gamla platsen skapas det en omdirigeringssida.

Om man flyttar sidor mellan olika Grupper bör man tänka på att länkar på sidan som inte har grupp angivet ([[Apa]])måste justeras så att de får det ([[Main/Apa]]). Rename-guiden kan hjälpa till med det.

Ladda upp filer

För att bifoga en fil till sidan Main.Apa, gå till Main/Apa?action=upload.

Modifikationer

WikiStyles och Trails

DtekWiki har en del modifikationer utöver PmWikis standardfunktioner. Först och främst har några WikiStyles lagts till: %box%, %trailbox%, %note%, %kategorier% som används för att rama in stycken, trails, noteringar samt kategoritillhörighet respektive. Dessa WikiStyles ligger i GroupHeader för Main-gruppen och inkluderas därmed före texten i alla artiklar i Main. Detta förklaras i mer detalj i PmWiki.GroupHeaders.

Att använda %box% och %note% bör inte kräva någon mer förklaring än den som finns i PmWiki.WikiStyles. Användningen av %trailbox% kan t.ex. ses längst ner på sidor i som t.ex. DRUST.

För att lägga till ett trail på en sida kan följade kod användas, där 'Kategorinamn' är den kategori från vilken trailen ska genereras:

>>trailbox<<
(:pagelist link=KategoriDef.Kategorinamn fmt=#categorytrail:)
>><<

Den speciella formateringen #categorytrail som bör används när man genererar trails ligger i Site.LocalTemplates.

Länkar som är på formen [[!Kategori]] som betecknar att en sida är medlem i en kategori bör formateras med:

>>kategorier<< 
Kategorier: [[!Kategori1]] | [[!Kategori2]]
>><<

Kategorier

Till skillnad från PmWikis rekommenderade sätt att hantera kategorier så görs det här lite annorlunda.

För att lägga till en sida in kategorin Kategorinamn skriver man en länk på formen [[!Kategorinamn]]. När en sådan länk träffas på så länkar den till KategoriDef.Kategorinamn.

I KategoriDef.GroupHeader finns ett (:redirect:)direktiv som gör att man direkt skickas till Kategorier.Kategorinamn istället. Kategorier.GroupFooter listar då alla sidor som länkar till KategoriDef.Kategorinamn.

Detta är för att sidor med länkar till KategoriDef.Kategorinamn ska tolkas som att sidan tillhör den länkade kategorin medans länkar till Kategorier.Kategorinamn enbart tar en till kategorisidan.

Eftersom de flesta kategorisidor bara innehåller den lista på sidor inom kategorin som automagiskt genereras av Kategorier.GroupFooter, så resulterar det i att länkar till sidor inom gruppen Kategorier tar en till redigeringssidan, eftersom den faktiskta sidan oftast inte existerar. För att lösa detta har ett extra wiki-markup lagts till i config.php, [[?Kategorinamn]] som direkt tar besökaren till den önskade kategorisidan.

Dessutom så har själva pmwiki.php skriptet fått en mindre ändring. Per default så omdirigerar inte (:redirect:) direktivet till sidor som inte existerar. För att KategoriDef.GroupHeader tricket ska fungera så har rad 1000 i funktionen RedirectMarkup som testar om målet för omdirigeringen existerar tagits bort.

Diskussioner

I Site.PageActions har det lagts till en länk till Diskussion.GruppnamnSidnamn, så att alla sidor [potentiellt] associeras med en diskussionssida.

Recipes

Följande add-ons är tillagda till DtekWiki:

Kategorier: Våra system