DRUST är datas rustmästeri. Det är rustmästeriet som ser till att sektionens lokaler är i ordning och ansvarar för att städnollan sköter sitt värv och städar i Basen Vi har också hand om alla automater, där teknologer kan köpa billig dricka och andra godsaker, samt de flipper- och arkadspel som står i Basen. Slutligen förvaltar DRUST även sektionens verktyg som teknologer kan låna vid behov.

DRUST brukar även arrangera filmkör då och då för teknologernas trevnad.

DRUST håller oftast hus i det beryktade Rustrummet

DRUST nås på drust@se.

Medlemmar

DRust består av:

NamnPositionMobilMail
JonnyRustmästare070-0623581
HickanGoldDigger 
MusenLokalchef070-2965506musen@se
PhaxAutomatchef070-2538009
AlgotFlippermek072-5633939
FalletRustasaurus 

Se även

Regler gällandes användandet utav sektionens automater

DROST DRUSTs patetförening

Överlämningar Guider för hur diverse aspekter av en förening bör skötas

Kategorier: Sektionsföreningar