DDD är datateknologsektionens tjejförening. DDD står för Datas Dekadenta Damer. Enligt reglementet har DDD som uppgift att öka sammanhållningen bland tjejer på sektionen. Vidare så sker enligt reglementet "inget val. Ordförande väljs internt".

Föreningen har de senaste åren varit vilande, utan sökande och invalda.

DDD som förening bör inte förväxlas med samarrangemanget - med samma namn - som Delta, Djungelpatrullen och DKV arrangerar i Chalmersbastun.

Kategorier: Intresseföreningar