En satir som uppkom när D6 utökades till åtta personer. Då vissa års D6 har valt skrivningen "deSex" som kunde läsas som "de sex" då de var sex personer i föreningen.

D8 kan utläsas "dejt" (eight = åtta på engelska). Ingen tycker att det är roligt.

På turkiska utläses D8 som "Där! Ser kiss.". Det är osagt om någon finner detta roligt heller.