Bastukalas är ett arrangemang som på sektionen d6 vanligtvis har hand om, i form av nollbastun, aspbastun men även något generiskt bastukalas under året.

Gemensamt för alla är att kalaset tar plats ute i Härryda där chalmersbastun ligger.